Malen, en go' bit av Båstad

Nya vägen till Malens Hafsbad

En go' bit … Det kan tolkas på två sätt. Att Malen utgör en stor del av Båstad. Att Malen är en vacker och fin del av Båstad. Båda är lika riktiga.

När Malen en gång fick statur som municipalsamhälle var Malen större än Båstad. Att Malen är en vacker och unik del av Båstad äger sin riktighet. Visst har Båstad Agradhsgatan och hamnen som drar publik. Men Malen har sin skog. Tyvärr har Malen gått en kräftgång och skogen förslyats.

Kur- och badorten Malen

Varmbadhus och restaurang 1903

Badortslivet tog fart i Båstad under senare halvan av 1800-talet. Societetshuset Pehrshög var en glansfull anläggning. Badgästerna promenerade gärna den långa vägen till den vackra tallskogen för att sökte svalka och avkoppling. Badortslivet blomstrade i Båstad.

En handfull köpmän på Malen funderade i samma banor. ”Kan Båstad, så kan väl även vi på Malen”, tycks man ha resonerat. Här finns den vackra skogen, stränderna, det långgrunda havet och närheten till stationen. Goda förutsättningar.

Bjäre härad

Bjäre Härad. Utsnitt ur Anton Ciöpingers karta 1716

Bjerge Herred er Navnet paa Skaanes nordvestlige Hjørna, der som et forbjerg nord for Kullen skyder sig ud i Kattegatt. Mange Minder fra vor Oldtid er bevarede i detta Landskap. Bjerge Herreds Vaaben og Signet gaar tilbage til den katholske tid. Vaaben är Signet med: ”Sigillum Provinciar Berghe herit”.

Så beskrevs Bjäre Härad i ett danskt dokument från den tid då Skåne tillhörde Danmark.

Angels Kiosk

Angels kiosk i hörnet Allévägen/Havsbadsvägen. Byggdes 1908, revs 1987

Angels Kiosk, låg i korsningen Havsbadsvägen Allévägen, byggdes 1908. Kiosken utgjorde den  stora mötesplatsen. Den var att jämföra med svampen  på Stureplan i Stockholm. Flertalet av ungdomsträffarna lades till ”Angels”. 

Här handlade barnen  godis och eleganta badgästherrar en god cigarr och kylt vatten till kvällsgroggen ute i trädgården. Stockholms och Göteborgs morgontidningar anlände på kvällen och efterfrågan var stor. 

Sidor

Scroll to Top