Affärer på Malen

Villa Liljeborg i hörnet Köpmansgatan/Allevägen vid Malens torg. Här som Palmquists speceri- och diversehandel. Byggdes 1904. OBS! Hönsen ute på trottoaren
Villa Liljeborg i hörnet Köpmansgatan/Allevägen vid Malens torg. Här som Palmquists speceri- och diversehandel. Byggdes 1904. OBS! Hönsen ute på trottoaren

I fem olika fastigheter har det funnits speceriaffärer med olika ägare, en mejeriaffär, en färg- och kemikalieaffär och en konfektionsaffär på Malen – allt är borta. Ej att förglömma timmergården som ägdes av Paul Hammarlund.

Fastigheten villa Harald på Köpmansgatan, vid uppfarten till stationen, byggdes något år in på 1900-talet av handlaren Jacobsson från Laholm. Här öppnade  han en speceri- och diverseaffär. Jacobsson var en av de ledande i uppbyggnaden av Malen som kur- och badort. Edwin och Oscar Angel tog över och drev affären under åren 1908 – 1915. Därefter övertog bröderna Werner och Richard Holmberg fastigheten och affären. Speceridelen låg utmed stigen till Allévägen med ingång i fastighetens hörna. I affärslokalen utmed Köpmansgatan öppnades en konfektionsaffär. Affären blev mest känd som Holmbergs.

Söder om Köpmansgatan, mitt emot torgplatsen, öppnade Gottfrid Andersson en speceri- och diverseaffär. 1920 övertog Kooperativa affären och föreståndare blev Edwin Angel. 1938 såldes fastigheten till Mauritz Lund som fortsatte med affärsrörelsen. Nästa ägare blev Rune Nilsson som öppnade  kommunens första snabbköpsbutik i börja på  40-talet. Snabbköpsaffären fortsatte en bit in på 50-talet. 

I affärens högra skyltfönster stod en kaffekvarn med sina stora hjul och malde det inhandlade kaffet. I den östra delen av affärsbyggnaden öppnades en  mjölk och charkuteriaffär av köpmännen Wessman och Dahl. Affären sålde mjölk och grädde i lösvikt, smör och ost. Denna affär flyttades till Kungsbergsvägen.

Konsum byggde och öppnade affär i den fastighet som Malens Krog idag finns i.

I Hjelms fastighet, Magasinet, öppnade Carl Larssons speceri- och diversehandel. Fastighetsägaren själv drev handel med kol och koks.

Färghandlaren Valter Johansson öppnade sin första affär i fastigheten Köpmansgatan 111. 1935 köpte han fastigheten i hörnet Köpmansgatan/Kungsbergsvägen av sko-handlaren och skomakaren Marcus Jönsson och flyttade  sin färg- och kemikaliehandel dit.

I hörnet Köpmansgatan/Hjorts gata, byggdes år 1904 villa Liljeborg av köpmannen P.E. Palmqvist som där öppnade en speceri- och diverseaffär. 1907 fick Palmqvist  uppdraget att öppna ett postkontor i sin affär. I samma fastighet öppnades även telegraf- och telefonstation. Emellertid gick affären i  kokurs 1911. Fastigheten övertogs av Hagström som fortsatte med affären. Posten övertogs av sömmerskan Antonia Wennström och flyttades till hörnet av Allévägen och Hjorts gata.

1922 eller 23 förvärvades fastigheten av köpmannen Uno Linderoth. 1919 öppnade Linderoth en diverseaffär i Östra Karup som såldes 1921. Han  flyttade då till Malen och köpte fastigheten Solbacka vid Allévägen. I samband med att han köpte villa Liljeborg  övertog han även affärsverksamheten som han drev fram till 1930 då han köpte Troll-bäckens fruktodling. Tillsammans med sin son Anders, odlade han frukt i stor skala.

Speceri- och diverseaffärsverksamheten upphörde i villa Liljeborg. Fastigheten övertogs av familjen Wennerberg som öppnade frisörsalong i den tidigare affärslokalen. 

Omkring 1940 köpte fiskhandalen Assar Palmér fastigheten och öppnade fiskaffär i källaren. Utöver sin fiskaffär hyrde han även ut frysfack.

Bröderna Ragnar och Gösta Trollér övertog frisörsalongen i början på 1940-talet. 1982 köpte de fastigheten av Palmér. 

Scroll to Top