Kur- och badorten Malen

Varmbadhus och restaurang 1903
Varmbadhus och restaurang 1903

Badortslivet tog fart i Båstad under senare halvan av 1800-talet. Societetshuset Pehrshög var en glansfull anläggning. Badgästerna promenerade gärna den långa vägen till den vackra tallskogen för att sökte svalka och avkoppling. Badortslivet blomstrade i Båstad.

En handfull köpmän på Malen funderade i samma banor. ”Kan Båstad, så kan väl även vi på Malen”, tycks man ha resonerat. Här finns den vackra skogen, stränderna, det långgrunda havet och närheten till stationen. Goda förutsättningar.

Vintern 1902 – 03 planerades för ”ett storartat byggnadsföretag”. Ett bolag bildades;  ”Båstads Nya Hafsbadsanläggning”. Tanken var att bygga en restaurang och badhus. I bottenvåningen ett badhus med rörledning ut i havet för att kunna pumpa in havsvatten för både kall- och varmbad. På andra våningen en restaurang. Mark fanns att tillgå. Det var bäddat för succé.

Ingen byggnadsnämnd, ordet detaljplan fanns inte och ingen som kunde protestera eller överklaga. Allt gick som planerat – inga hinder låg i vägen. Och det gick rasande fort. I april 1903 hade bygget påbörjats. Grunden var inte bara lagd till det ”storartade byggnadsföretaget” utan även lagd för Malen som badort. 

Den 14 juni 1903 – en söndag, invigdes den nya anläggningen. Intresset var stort – folk kom med tåget för att bevista invigningen. Den 16 juni skriver  Sydhalland: ”Å den i andra våningen belägna matsalen serverades en splendid middag, vilket länder restaurationsrörelsens innehavarinna till all heder. I såväl smårummen som ute å balkongen var alldeles fullsatt af folk, som njöto i fulla drag  av den utmärkta kaffetåren samt den praktfulla utsikten. Varmbaden begagnades rätt flitigt, däremot voro kallbaden ej så välbesökta, tydligen på grund av den dåliga väderleken”. 

Sommaren därpå visade det sig att anläggningen var för liten. Ett nytt storslaget projekt planerades. Bolaget ombildas till AB Malens Hafsbad. Vid bolagstämman i febr. 1905 beslöts att  köpa in ett stort markområde av kvarnägaren Carl Hjort för 6.000 kronor. Stämman beslöt även att uppföra en restaurang, vattenkiosk, bostadshotell och en badläkarvilla.

Budget fastställdes. Societetshus och restaurang 16.000 kr, en hotellbyggnad för 12.000 kr, en läkarvilla både som bostad, mottagning och brunnskontor för 6.000 kr. Restaurang- och badhusbyggnaden skulle byggas om. Restaurangdelen skulle göras om till sjuk-gymnastiksal och badavdelningen skulle användas enbart för varmbad. Utmed stigen, ”Nya vägen”, från stationsbacken mot Malens Hafsbad på den s.k. ön (området mellan Örebäcken och kvarnfåran), skulle byggas en kiosk för brunnsdrickning. Kostnad 1.000 kr. 

I början av juni 1905 är restaurangen och hotellbyggnaden nästan färdiga. Bolagsledningen meddelar ”att restaurangbyggnaden kommer att förses med ett 60-tal acetylenbelysningar, att hotellbyggnaden inrymmer ett 25-tal rum samt att hela anläggningen arrenderas av fru Nanny Holmstrand för 3.000 kr”. 

Sydhalland skriver den 25 juli 1905 att Båstad har blivit en stor och modern badort. ”Malen är en idyll men inom kort kommer att vara en badort på modet”. Detta gillades inte av båstadborna som ser Malen som ett hot. ”Den nya badanstalten har vuxit alldeles för hastigt upp för att de skola kunna fatta meningen med detta nya förslag, som enligt deras mening sätter konkurrensens egg mot deras strupe, och platsens förvandling till kurort har också skett med en verkligt amerikansk hastighet.” 

Tidningen fortsätter: ”Det är både oklokt och kortsynt af Båstadborna att betrakta Malens Hafsbad, som för öfrigt är belägen på en till Köpingen hörande mark, med oblida ögon och att motarbeta densamma. Tvärtom bör man glädja sig åt att Båstad är så eftertraktat att två badorter här har kunnat anläggas, beredande sommarglädje åt många och rika inkomster åt köpingens befolkning.”

Under 1905 är aktiviteten stor, ett dussintals nya villor har byggts. Malen har blivit den succé man räknade med. ”Förslag har äfven framkastats om att uppföra ett mindre kapell i brunnsparken i och för gudstjänst hållande därstädes.”

1905  hade man 600 badgäster och beräknade till 800 för året därpå.

I maj 1909 anordnades en demonstration med deltagare från Båstad, Laholm och Genevad. Från Halland kom man med tåg. Demonstrationståget utgick från det nybyggda Folket hus, upp till Båstad och så tillbaks igen ut till Roxmans backar i Malens skog. Samma år annonserades: ”En större nykterhetsfest kommer att anordnas vid Roxmans skog.”

1913 drog Oscar och Philip Hjort, sönerna till kvarnägaren Carl Hjort på Öremölla, upp riktlinjerna för Malens framtid och förvärvade aktiemajoriteten i Malens Havsbad.

I början av 20-talet byggde byggmästaren Aron Bengtsson ett kafé i skogsbrynet vid stranden, Strandbaden eller Strandkaféet. Efter badet kunde en kopp kaffe avnjutas i behaglig skugga. Kaféet lades ner efter c:a 20 år.

1921 skriver Badtidningen: ”Vid badstranden på Malen draga unga som gamla ner till stranden. Här får man sol och luft, hälsa och styrka. Efter badet väntar den sköna strandskogen med barrdoft och vila. I hängmattorna finns de vackra dagarna fullt av folk, som njuta allt det härliga, sommaren bjuder”.

Byggnationen var mycket intensiv under början på 1900-talet. Villor uppfördes i akt och mening att kunna hyras ut till badgäster. De husägare som hyrde ut, flyttade till ett minde utrymme i huset, kanske i källaren, för att på så sätt kunna hyra ut så mycket som var möjligt. Uthyrningen gav ett ordentligt ekonomiskt tillskott. Att uppbringa en sovplats under högsäsongen var inte lätt.

1907 öppnades postkontor på Malen. Kalkindustrin och det ökande antalet badgäster krävde en poststation. Den öppnades av handlaren Palmqvist i sin nyöppnade affär (idag Köpmansgatan/Hjorts gata). I samma fastighet öppnades även telegraf- och telefonstation. 

Palmqvists affär försattes i konkurs 1911 och han fick då lämna posttjänsten. Posten övertogs av Antonia Wennström och flyttades längre ner på Hjorts gata till hörnet av Allévägen. Telefonstationen flyttades till badläkarvillan.

Malens småskola byggdes 1911.

1987 revs restaurangen och malenkaraktären är i och med det på väg att försvinna. Borta är varmbadhuset och tennisbanorna. Borta är restaurangen som utgjorde navet. Borta är sommarstämningen på Malen. Borta är den stilla dansmusiken som spreds i ljumma sommarnätter. Borta är Angels kiosk – den stora mötesplatsen. Borta är ….!

Scroll to Top