Båstad – från stad till fiskeläge

Båstad Köping 1908

När Båstad fick stadsprivilegier finns det inga uppgifter om, men i ett köpeavtal från 1462 omnämndes Båstad som stad. 12 år tidigare hade Kristian I grundlagt Båstad så mycket till stad kunde det inte vara. Det unga Båstad var väl som alla andra medeltidsstäder, mest lik en bondby, gårdar med djurhållning, fritt strövande djur och kanske några mindre hus. Det var timmerhus med halm- eller torvtak, grusvägar som inte bara användes som väg, där kastades även avfallet, ja även pottan tömdes där.

Västkustbanan – tåg till Båstad

När den sista rälsspiken slogs i vid gränsen mellan Skåne och Halland den 9 maj 1885 var järnvägen klar mellan Helsingborg och Halmstad efter två års arbete. 

Banan fick stor betydelse för utvecklingen av nordvästra Skåne och södra Halland, inte minst för Båstad. Närheten till järnvägsstationen var en av hörnstenarna för en utvecklig av Malen som kur- och badort.

Affärer på Malen

Villa Liljeborg i hörnet Köpmansgatan/Allevägen vid Malens torg. Här som Palmquists speceri- och diversehandel. Byggdes 1904. OBS! Hönsen ute på trottoaren

I fem olika fastigheter har det funnits speceriaffärer med olika ägare, en mejeriaffär, en färg- och kemikalieaffär och en konfektionsaffär på Malen – allt är borta. Ej att förglömma timmergården som ägdes av Paul Hammarlund.

Hotell – pensionat – dans

Pershög

Pershög
Societetshuset Pershög byggdes en bit upp på åsens sluttning med en underbar utsikt över den snabbt växande badorten och ett solglittrande blått hav. En tidning skrev om Pershög så här: ”Båstads glanspunkt Pehrshög, denna nätta paviljong”.  

Den 3 augusti 1851 invigdes Pershög. Några dagar senare skrev Snällposten bl.a. ”ungdomarna roar sig vanligen med kranskastning och stundom med dans, här finns fyra musikanter som präktigt trakterar sina instrument".

Sommar, sol och bad

Dambad på Malen. De syndiga Möllebaden var icke tillåtna

I mitten av 1700-talet fann man nyttan med att bada i havsvatten. Men att bada i havet inför andras ögon gick inte för sig. Då fanns det bara ett alternativ, att hämta vatten i havet och bada inomhus i ett kar.

1774 byggdes troligtvis landets första badhus vid Uddevalla och 1814 byggdes två kallbadhus. Att bada måttligt och vistas ute vid havet, ansågs vara nyttigt. Badmodet kom att spridas utmed västkusten och hur det utvecklades kan vi bara ana oss till, men det måste ha gått fort. 

Sidor

Scroll to Top